اسامی محصولات

اسامی محصولات ، کیفیت محتوای هر بسته را نشان می‌دهد …

چای لُ دارای سه خانواده (لاین) با سه درجه کیفی بوده و اسامی هر خانواده بیانگر این تفاوت ها است.

چای هزار

چای چهارهزار

چای دهـ هزار

چای با کیفیت ، نیمی از کیفیت خود را مدیون برگ سبز با کیفیت است و یکی از معیارهای تعیین کننده کیفیت برگ سبز ، سن برگ‌ها است .

مسایل مربوط به درجه بندی چای بر مبنای برگ سبز را میتوانید در این مطلب بخوانید
به گونه ای که ، هر چه برگ ها جوان‌تر باشند برای چایسازی بهتر هستند و تبدیل به چای با کیفیت بالاتری خواهند شد .
برگ های جوان کوچک و ظریف هستند، به همین دلیل هر چه برگ جوانتر باشد برداشت آن نیز به همان مقدار کاری پر زحمت و زمان‌بر خواهد بود .
این ظرافت و دقت به حدی است که معمولا ساقه‌های جوان دارای ۳ یا ۴ برگ ، نیاز به برداشت دستی دارد و ماشین ها توانایی برداشت چنین ساقه‌هایی را به صورت یکدست و یکنواخت ندارند !
(برداشت با دست ، کاری که در برداشت چای‌های هزار و چهارهزار صورت گرفته است)

حال می‌توانید درک کنید که چرا چای دستچین معمولا به نام چای با کیفیت معرفی و شناخته شده است .

بیایید اسامی را مرور کنیم

به عنوان مثال در چای هزار یک باغدار در یک روز قادر به تولید فقط هزار گرم (یک کیلوگرم) از این چای است !


به گونه‌ای که برای تولید ۱ کیلوگرم از این چای باید حدود ۵ کیلوگرم برگ سبز توسط دست به روش انتخابی برداشت شود ! کاری که توسط شخصی با مهارت معمولا ساعت‌ها طول خواهد کشید ، ولی نتیجه برداشت برگ‌هایی جوان با پتانسیل بالا برای چایسازی خواهد بود . همچنین برداشت به صورت متعادل از باغ انجام شده که بوته و خاک قدرت لازم برای جوانه زنی در فصول بعدی را از دست نخواهد داد .

چایسازی تلفیقی از هنر و مهارت است و همه می‌دانیم که زمان صرف شده روی محصول در نهایت ، ارزش نهایی محصول را تعیین می‌کند .
امیدواریم با مطالعه مطالب بالا بخشی از زحمات و زمان صرف شده برای محصولات لُ قابل درک شده باشد.

بازخوردها