آزمون چشایی چای لُ

آزمون چشایی چای لُ
فرم آزمون چشایی چای تهیه شده توسط چای لُ

فرم آزمون چشایی تهیه شده توسط چای لُ

در این فرم تمامی موارد قابل ارزیابی کیفی چای ذکر شده و درصد ارزش هر مورد نسبت به تاثیر نهایی آن روی کیفیت نوشابه چای مشخص شده است .

شما با استفاده از این فرم در نهایت به نمره و ارزیابی دقیقی از کیفیت هر چای خواهید رسید .

دانلود فایل پی دی اف آزمون چشایی لُ

بازخوردها
    ارسال نظر